You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Aluminium silver spray 200ml Henry Schein Zobrazit větší

006-44838

Aluminium silver spray 200ml Henry Schein

Obvykle do 10 dnů

Nový produkt

141,00 Kč

Aluminium silver spray 200ml Henry Schein

Bandážní sprej tvořící ochranný film proti kontaminaci drobných ran. Napomáhá zastavení krvácení, chrání ránu před proniknutím nečistot a bakterií. Obdoba klasického textilního obvazu.  Nestříkejte zvířeti sprej do očí ani k čumáku ! Pouze pro veterinární účely. Před použitím důkladně protřepejte! 

Mikronizované aluminium pulveratum poskytující hojivý pokryv kůže bez tvorby krusty. Léčivo představuje účinnou podporu hojení ran působením lokální aplikace při léčbě kožních onemocnění. Přípravek vytváří plastický kryt kůže s prostupností do horních vrstev epidermis při současné podpoře epitelizace a granulace tkání. Je efektivní ochranou proti zevním vlivům při zachování kožní respirace. Působí tedy i proti hnisání ošetřeného místa a proti obtěžujícímu hmyzu.

Použití při:

Podpora hojení povrchových ran kůže, popálenin kůže, ulcerózních změn kůže, postoperačních zákroků kůže.

Cílová zvířata:

Kůň, skot, prasata, ovce, kozy, psi, kočky a drůbež

Dávkování: 1 – 2x denně na čistá a předem dezinfikovaná místa.

Tlaková nádoba: chraňte před přímým slunečním světlem a nevystavujte teplotám nad 50 °C. Nádobku chraňte před proražením. Prázdnou nádobku nevhazujte do ohně. Nepoužívejte sprej v přítomnosti otevřeného ohně nebo rozžhavených předmětů. Přípravek skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

 • R-fráze:
  • R12: Extrémně hořlavý.
  • R36: Dráždí oči.
  • R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
 • S-fráze:
  • S2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
  • S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
  • S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
  • S23: Nevdechujte aerosol.
  • S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranu očí.
  • S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

6 dalších produktů ve stejné kategorii:

PayPal